۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | نظر جنجالی مجری شبکه۲ به سفر یاسمین مقبلی به فضا