۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید | خاطره بد روحانی از شورای رقابت از زبان واعظی