۰۴:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

احیاگر پیاده‌روی اربعین در عصر معاصر کیست؟


پیاده‌روی اربعین که سابقه تاریخی طولانی دارد، در دوران معاصر رو به فراموشی می رفت؛ تا این که توسط یک مرجع تقلید احیا شد و رفته رفته گسترش یافت.منبع