۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

روایتی از واقعه ۱۷ شهریور ۵۷ میدان شهدای تهران در مستند رزم آهنگ


قیام خونین ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ و قتل‌عام‌ مردم‌ تهران‌ در این روز ازجمله روزهای مهم انقلاب اسلامی است.در این مستند به بررسی روند تهیه و ساخت رزم آهنگهای دوران انقلاب پرداخته می شود.منبع