۱۳:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

(تصاویر) جشنواره آب بازی با تفنگ‌های آبی در تهران