۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

مریخ را با این جزئیات شگفت انگیز هرگز ندیده‌اید!/ عکس