۱۶:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

وضعیت تردد در مرز مهران؛ بازگشت زائران اربعین حسینی