۱۸:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | آرامش یک شیخ مغربی هنگام وقوع زلزله در برنامه زنده


یک شیخ مغربی هنگام وقوع زلزله در مراکش به هنگام اجرای زنده برنامه تلویزیونی به طور باور نکردنی آرامش خود را حفظ کرد. منبع: چندثانیهمنبع