۱۲:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

عکس | حضور سردار قاآنی در آرام‌گاه شهید ابومهدی المهندس با لباسی متفاوتعکس | حضور سردار قاآنی در آرام‌گاه شهید ابومهدی المهندس با لباسی متفاوتمنبع