۱۸:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

تصاویری از خسارات زمین لرزه مراکش