۰۰:۰۷ – ۱۲ مهر ۱۴۰۲

پاسخ به شبهات تحریف عزاداری های محرم و صفر


به گزارش خبرنگار مهر، پاسخ به شبهات رسانه‌ای برای تحریف در سنت عزاداری‌های ماه محرم و صفر توسط حسین ربیعی تحلیلگر و مدرس رسانه مورد بررسی قرار گرفت.

همدان-شبهات رسانه ای مربوط به عزاداری های محرم و صفر توسط تحلیلگران و مدرسان سواد رسانه مورد بررسی قرار گرفت.منبع