۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | ویدیویی از حمله یک همراه بیمار به پزشک اورژانس در بیمارستان شهدای نفتِ سوسنگرد


ویدیویی از حمله به پزشک اورژانس در بیمارستان شهدای نفتِ سوسنگرد که در فضای مجازی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. منبع: خبر۲۴منبع