۲۲:۰۷ – ۱۱ مهر ۱۴۰۲

بارندگی شدید و سیلابی شدن رودخانه های فصلی بشاگرد


به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی شدید در بشاگرد موجب سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی این شهرستان شد.

بشاگرد – بارندگی شدید در بشاگرد موجب سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی این شهرستان شد.منبع