۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

عراقی‌ها؛ میهمان نوازان شایسته اربعین حسینی (ع)