۱۲:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

گفتگوی علیرضا دبیر و اعضای تیم ملی کشتی با رئیس جمهور


اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در مراسم تقدیر از قهرمانان ورزشی کشور با حضور رئیس جمهور شرکت کردند.منبع