۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

دشمن به دنبال بحران‌سازی در کشور است


رهبر انقلاب فرمودند: دولت آمریکا یک مجموعه‌ای را درست کرده است و اسم این مجموعه «گروه بحران» است که ماموریت این گروه، بحران‌سازی در کشورها از جمله کشور ماست.منبع