۱۲:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

عکس | نگاه مملو از غم و اندوه زن جوان روی سنگ‌فرش‌های میدان بزرگ شهر رباطعکس | نگاه مملو از غم و اندوه زن جوان روی سنگ‌فرش‌های میدان بزرگ شهر رباطمنبع