۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

رازگشایی از حرف‌های جنجالی بن‌سلمان درباره ۲۰۳۰/ با این فرمول عربستان بهتر از اروپا می شود؟


رازگشایی از حرف‌های جنجالی بن‌سلمان درباره ۲۰۳۰/ با این فرمول عربستان بهتر از اروپا می شود؟

محمد بن سلمان در سخنرانی که به تازگی داشته‌است، گفت: من باور دارم، خاورمیانه اروپای جدید خواهد بود. ۵ سال دیگر عربستان کشوری کاملا متفاوت می‌شود.منبع