۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

رونمایی از فهرست اهداف ترور رژیم صهیونیستی در ایران


شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی، مقامات ارشد ایران و دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان سپاه را جز هدفهای تروری برشمرد که رئیس موساد تهدید کرده است.منبع