۱۳:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

ببینید | ماجرای باورنکردنی مراجعه یک گربه به بیمارستان و معرفی به بخش جراحی!


در بورسای ترکیه، یک گربه خودش را به بیمارستان دانشکده دامپزشکی رساند و مستقیم به بخش جراحی رفت. بعد از مدتی توجه کارکنان به گربه جلب شد و مورد معاینه قرار گرفت. در نتیجه این معاینه مشخص شد که دیافراگم او دچار پارگی شده است./ TRTمنبع