۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

فرود اضطراری هواپیمای مسافربری روس در یک زمین کشاورزی