۰۴:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

عکس| ۱۰ سال از تاریخی ترین دیدار در باشگاه رئال مادرید گذشت