۱۳:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

تصاویر | ابراز ارادت ویژه علی پروین به ابراهیم رئیسی در مراسم تجلیل از مدال‌آوران و قهرمانان ورزشیتصاویر | ابراز ارادت ویژه علی پروین به ابراهیم رئیسی در مراسم تجلیل از مدال‌آوران و قهرمانان ورزشیمنبع