۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

۹ گل‌ پرتغال به لوکزامبورگ در مقدماتی یورو ۲۰۲۴