۰۹:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | آتش گرفتن ناگهانی موبایل در دستان دختر جوان


در یک مدرسه در روسیه، یک دختر هنگام  بازی گیم گوشی در دستانش آتش گرفت و بعداز بیرون بردن از ساختمان کامل سوخت. این حادثه آسیب جانی نداشت./viral vidsمنبع