۱۲:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

ببینید | حرکت تحسین‌برانگیز راننده کامیون؛ اجازه گرفتن از سگ برای…


یک راننده کامیون با نام «علی» برای حرکت کردن از سگی که در سایه کامیون به خواب عمیقی فرو رفته، اجازه می‌گیرد. علی» راننده کامیون در این ویدیو می‌گوید صبح که خواسته در جاده چرمشیر به سفرش ادامه دهد متوجه شده یک سگ در سایه کامیون خوابیده و علیرغم اینکه دیرش شده، دلش نمی‌آید او را بیدار کند.منبع