۰۷:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

موافقت مقام معظم رهبری با ۵۰۰ امریه سربازی پسادکتری


پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: پس از یکسال پیگیری‌های وزارت علوم، مقام معظم رهبری موافقت کردند تا سهمیه ۵۰۰ امریه سربازی در دوره پستاک اجرا شود.منبع