۱۲:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

ببینید | نقشه پشت پرده آمریکا علیه ایران در کریدور ۳۰۰ میلیارد یورویی هند، عربستان و اروپا


کریدور ۳۰۰ میلیارد یورویی هند عربستان اروپا را اینجا از نزدیک و با دقت دنبال کنید.منبع