۲۳:۰۷ – ۱۱ مهر ۱۴۰۲

علت تغییر نام هند به بهارات چیست؟


دولت هند قصد دارد نام این کشور را از هند که توسط انگلیسی‌ها نامگذاری شده به «بهارات» تغییر دهد.منبع