۱۲:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

ببینید | پخش شدن یک مرد روی زمین بعد از سقوط از بالای داربست


فردی در نروژ که قصد داشت بر روی داربست چند طبقه حرکت کند، به طور ناگهانی سقوط کرد. منبع: Viral Vidsمنبع