۱۱:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

عکس | جنجال سجده نخست وزیر انگلیس در هند مقابل خدایان هندو