۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

(تصاویر) انفجارهای تماشایی پدیده گل‌فشان و تولید نمک توسط مردم محلی