۲۳:۰۷ – ۱۱ مهر ۱۴۰۲

عکس | تصویر جالب الهام چرخنده در کنار همسر دومش