۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

رنگین‌کمانی که بر بدن پستانداران نقش بسته‌است/ عکس


رنگین‌کمانی که بر بدن پستانداران نقش بسته‌است/ عکس

دنیای حیوانات یک کارناوال رنگی است؛ تقریباً هر رنگی که می‌توانید تصور کنید در جایی وجود دارد و روی پوست، پرها یا فلس های یک حیوان خودنمایی می‌کند.منبع