۰۰:۰۷ – ۱۲ مهر ۱۴۰۲

ببینید | تصاویر وزارت اطلاعات از دستگیری لیدرهای تجمعات ضدایرانی خارج از کشور