۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | حسین انتظامی: دوگانه آزادی – امنیت مغالطه است؛ هر دو زیر منافع ملی تعریف می‌شوند