۰۹:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

اظهارات جالب هواداران خارجی «تیم ملی ایران»


تیم ملی ایران فارغ از مردم این سرزمین هوادارانی در کشورهای دیگر به ویژه میان مردم کشورهای همسایه خود دارد.آن ها مشتاقانه چشم انتظار بازی ایران در برابر امریکا هستند و برای بازیکنان ایرانی آرزوی پیروزی و موفقیت می کنند.

 

 منبع