۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | تصاویری وحشتناک از شناور شدن اجساد کشته‌های سیل لیبی در دریای مدیترانه