۰۷:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | شروع عجیب دیوید تیلور در اولین کشتی