۰۷:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | برخورد عجیب و ناگهانی یک اسب با دیوار به دلیل سرعت بالا