۰۷:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | لحظه انفجار استادیوم خانگی الهلال پس از ورود نیمار به زمین بازی