۲۳:۰۷ – ۱۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | انفجار یک اسلحه ضد استحکامات دست ساز یمنی


ویدیو منتشرشده از انفجار یک اسلحه ضداستحکامات دست‌ساز یمنی را ببینید. اگرچه کیفیت ویدیو کم بوده و تشخیص دقیق نکات سخت است اما اسلحه مورد استفاده به صیاد بسیار شباهت دارد و در حقیقت بخش عقبی سلاح را می‌توان متعلق به صیاد دانست.منبع