۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

ببینید | خوشحالی رونالدویی امیرحسین زارع پس از پیروزی مقابل اکگل