۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | انبوهی از ارزش‌ها را بدون اولویت ردیف کرده‌ایم و به هیچ کدام نرسیده‌ایم


حسین انتظامی گفت: نهاد متولی فرهنگ و تبع آن خط قرمزها زیاد است؛ انبوهی از ارزش‌ها را بدون اولویت ردیف کرده‌ایم و به هیچ کدام نرسیده‌ایم./خبرآنلاینمنبع