۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید | ستاره النصر اینگونه برای پرسپولیس خط و نشان کشید