۰۹:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | لحظه حمله یک سگ به بچه ده ساله در انگلیس