۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید | آخرین پیغام رئیسی پیش از سفر به نیویورک: زبان گویای مردم…