۱۸:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

فیلم| قصۀ مهسا


قسمت اول گزارش‌مستند «رمزِ چهارده‌صفریک» به قصۀ مهسا امینی می‌پردازد.

این گزارش‌ها بر اساس کتاب «دروغ زن، زندگی، آزادی» تهیه شده است.

منبع