۱۲:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

آماده سازی “ملت” برای “حقیقت”


پردیس سینمایی ملت آخرین مراحل آماده‌سازی خود را برای میزبانی از مستندسازان و اهالی سینما در شانزدهمین جشنواره سینما حقیقت پشت سر می‌گذارد.

 .منبع