۱۳:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

آخرین وضعیت حمید نوری در زندان سوئد از زبان فرزندش


مجید نوری، فرزند حمید نوری در شرح آخرین وضعیت او در زندان سوئد می‌گوید بیش از سه سال است که پدرم را در سلول انفرادی نگه داشته‌اند و روند رسیدگی به پرونده تماماً یک طرفه است. دادگاه تجدیدنظر از ۱۱ ژانویه کار خود را آغاز می‌کند. تصویربردار: حسین فریدون

 

 منبع